تحولات بازار املاک تهران در اردیبهشت ماهبه گزارش سایت صراط نیوز به گزارش ایسنا، گزارش بانک مرکزی از توسعه بازار مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه، متوسط ​​قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در تهران ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار بوده است. به ترتیب. تومان نیز نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات در این ماه حدود ۱۰.۵ هزار فقره بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه ۱۴۰۰ ۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصد افزایش داشته است و توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب در طول عمر ساختمان، واحدهای با زمان ساخت تا پنج سال با سهم ۲۹.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

در بین مناطق ۲۲ گانه تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه در منطقه یک با ۷۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و کمترین آن در منطقه ۱۸ با ۱۸ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده که به ترتیب در منطقه یک ۲۳.۶ درصد و در منطقه ۱۸ ۵۳.۴ درصد افزایش یافته است.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده نسبت به قیمت هر متر مربع در اردیبهشت ماه امسال نیز نشان می دهد که واحدهای مسکونی در محدوده قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند که ۱۵ درصد تعداد معاملات تخصیص یافته در تهران و محدوده قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان با سهم ۱۴.۲ و ۱۱.۶ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر، توزیع فراوانی تعداد واحدهای معامله شده در اردیبهشت ماه امسال بر اساس ارزش هر واحد نشان می دهد که واحدهای یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی ۱۷.۷ درصد بیشترین سهم معاملات را به خود اختصاص داده اند. .

وضعیت اجاره در تهران

توزیع معاملات مسکن به تفکیک مناطق شهری در شهر تهران نیز نشان می دهد که منطقه ۵ با ۱۶ درصد از کل معاملات بیشترین سهم از معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

همچنین بررسی شاخص مسکن اجاری در تهران و کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶ و ۵۰.۶ درصد رشد نشان می دهد.