تاریخ چگونه درباره مانور دیپلماتیک بلینکن در مورد چین و روسیه قضاوت خواهد کرد؟ – یه خبر دارم


سفر کیسینجر به پکن در سال ۱۹۷۱ درهای روابط با چین را باز کرد و دو سال بعد به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد. امروز به نظر می رسد آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، چین را منزوی کرده است، در حالی که به نظر می رسد جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، خطوط ارتباطی را باز نگه داشته است.