تابستان را بدون خاموشی می گذرانیم


سخنگوی دولت گفت: با تداوم همکاری های متقابل دولت و مردم تابستان بدون بتن…

تابستان را بدون خاموشی پشت سر می گذاریمتابستان را بدون خاموشی پشت سر می گذاریم

سخنگوی دولت گفت: با تداوم همکاری‌های دوجانبه دولت و مردم تابستان را بدون برنامه خاموشی سپری می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت:

در حالی که سال گذشته هر روز در همین روزها با قطعی برق مواجه بودیم، امسال با حمایت مردمی، کار جهادی، افزایش تولید و تسریع در بازسازی نیروگاه، خبری از قطعی برق در بخش داخلی نیست.

با ادامه همکاری دولت و مردم، تابستان را بدون خاموشی برنامه ریزی شده سپری خواهیم کرد.»