بیوپسی با هدایت کولپوسکوپی: هدف، روش و خطرات


چرا رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر؟

دکتر روشن ضمیر هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی (PhD). رژیم آنلاینی را طراحی کرده‌ام که افراد بتوانند در طول دوره با شخص خود من بطور دائم در ارتباط باشند و علاوه بر رژیم‌های معمول رژیم‌های تخصصی مثل کتوژنیک نیز ارائه دهم.


چرا رژیم آنلاین آردایت

چون همه رژیم‌‌ها علیرغم ظاهر و تبلیغات، تجاری و تکراری شده‌اند و صرفا یک جدول‌غذایی محدود با توضیحات متخصر است.

که افراد باید هر دوره‌ی چند هفته‌ای مجددا هزینه بدهند و تمدیدکنند، برای جدولی دیگر. بدون اینکه باعث افزایش آگاهی و دانش و اصلاح سبک زندگی شود.
در اینجا اجباری به تهیه دوره جدید نیست. هرچیزی که نیاز است در یک دوره یکماهه به افراد با سبک ارائه و ارتباط مستقیم با متخصص علاوه بر خود رژیم، آموزش داده می شود.Source link