بیانیه مشترک ترکیه و عربستان سعودی با تاکید بر آغاز دوره جدیدی از همکاری ها
در پایان دیدار رئیس جمهور ترکیه و ولیعهد عربستان سعودی، دو کشور تصمیم خود را برای آغاز دوره جدیدی از همکاری در روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی اعلام کردند. ترکیه و عربستان سعودی در بیانیه ای مشترک، تمایل خود را برای همکاری در توسعه پروژه های انرژی ابراز کردند و گفتند که به همکاری و توسعه بر اساس “برادری تاریخی” بین دو کشور ادامه خواهند داد تا به شکل گیری آینده کشور کمک کنند. خدمت منطقه