بیانیه سه کشور اروپایی: ایران همه اقدامات شفاف سازی را تعلیق می کند برجامی/ اقدامات تهران فقط اوضاع را بدتر می کند، تلاش ما برای احیای برجام را دشوارتر می کند.
این حرکات شک و تردید بیشتری را در مورد تعهد ایران به نتیجه گیری موفقیت آمیز مذاکرات ایجاد کرد. ما از ایران می‌خواهیم اجرای پروتکل الحاقی و تمام اقدامات نظارتی و راستی‌آزمایی مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد، فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد و توافقی را که در حال حاضر روی میز است، بدون تاخیر تکمیل کند.