بوفون: برای اینکه بدانم چقدر خوب هستم به ۸ جام لیگ قهرمانان نیاز ندارم


تیم پپ

شعار مردم
ما نه شاه می خواهیم، ​​نه رهبر می خواهیم
ما هیچ چیز بد یا بدتر نمی خواهیم

اصلاح طلب اصولگرا
داستان تمام شد

نگران نباش، نگران نباش، ما همه با هم هستیم

جمهوری اسلامی هم دشمن اسلام است و هم دشمن ایران

آزادی بیان (حرف ما (۲)) جمهوری اسلامی (شرم ما (۲))

زن، زندگی، آزادی، خوشبختی، سعادت

نه رجوی و نه قجری لعنت به رهبری

مشکل ما حجاب نیست، قوانین اجباری است

مشکل ما جعلی بودن اخبارمان است
*
مردم ایران حرف شما حرف ماست حق شما حق ماست
اقوام ایرانی
*
نه، نه، نه، نه، نه، نه لعنتی
*
IR
محمد موسی عیسی
برای هیچ دینی مشروع نیست
IR
مسیح شیعه سنی
برای هیچ دینی مشروع نیست
IR
قرآن، کتاب مقدس اوستا
به هیچ وجه مشروع نیست
PM:
یک شعار اضافه کنید، فقط آن را در دهان خود نگه دارید و نظر دیگران را توهین نکنید