بورل در تهران چه می خواهد؟
حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، خاطرنشان کرد: سفر جوزف بورل به تهران در راستای پیشنهاد چند ماه پیش اتحادیه اروپا برای احیای برجام بود و به ایران و آمریکا بهترین‌ها را در این زمینه به کار بورل و مورا داد. با حمایت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در روزهای اخیر، به این پیشنهاد پرداخته است.