بنگلادش از چین برای بازگرداندن آوارگان روهینگیا به میانمار درخواست کمک کرد


داکا: بنگلادش روز یکشنبه به دنبال همکاری چین برای بازگشت به کشور خود بود روهینگیا پناهندگان در میانمار در جریان سفر وزیر امور خارجه وانگ یی که قول بهبود روابط تجاری و سرمایه گذاری و حمایت از توسعه زیرساخت ها در کشورهای جنوب آسیا را داد.
چین از نفوذ خود در میانمار برای میانجی‌گری قرارداد نوامبر ۲۰۱۷ برای بازگرداندن حدود ۷۰۰۰۰۰ پناهجوی مسلمان روهینگیا که در آگوست همان سال از آزار و اذیت میانمار گریخته بودند، استفاده کرد. علیرغم تلاش برای بازگرداندن آنها، پناهجویان به دلیل ترس از خطر در میانمار که با به دست گرفتن قدرت توسط ارتش در سال گذشته تشدید شده بود، امتناع کرده اند.
یی شامگاه شنبه وارد داکا شد و با شیخ حسینه نخست وزیر و عبدالمومن وزیر امور خارجه دیدار کرد. پیش از عزیمت وی ​​در صبح یکشنبه، مسائل دوجانبه و جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت شهریار علموزیر خارجه بنگلادش AP