بنرهای جنجالی شهرداری تهران; اشاره ای به روحانی و عبدالملکی
آیا شورای مسئولان وظیفه سازمان زیباسازی شهر تهران است؟ آیا بودجه شهرداری و سازمان زیباسازی نباید صرف کارهایی شود که شاخص های زندگی در پایتخت را بهبود می بخشد؟ آیا جز شهرداری تریبون دیگری نیست که به مسئولان مشاوره دهد؟ چرا باید مسئولانی انتخاب شوند که نیاز به تذکر دائم دارند؟