بلژیک ۶-۱ لهستان; خشم شیاطین بر سر مهمان شرقی خالی شد


Albi Celeste ERFAN

چند روز پیش هلند با ۴ بار شکست بلژیک قهرمان جهان شد و گفت بلژیک از گروه من خارج نمی شود.

بازی سوئیس-پرتغال هم گفتی پرتغال شانس اوله…یعنی هنوز نفهمیدی این بازی اصلا ملاک نیست