بریتانیا مانع از سفر سفیر روسیه به پارلمان شد


به گزارش شفاف، روزنامه انگلیسی «گاردین» نوشت دولت انگلیس تا اطلاع ثانوی از سفر آندری کلاین سفیر روسیه در لندن و دیپلمات های روس از ساختمان پارلمان انگلیس جلوگیری خواهد کرد.

این روزنامه در بیانیه ای از سوی رئیس مجلس سفلی که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: به عنوان نمایندگان رسمی دولت روسیه، تا اطلاع ثانوی از سفر سفیر به پارلمان استقبال نخواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، این ممنوعیت همچنین شامل دیپلمات ها و دیگر مقامات روسی شاغل در بریتانیا می شود که از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به طور غیررسمی در اوکراین فعالیت می کنند.