برای دریافت سرنخ در مورد برنامه های پکن برای تایوان به روسیه مراجعه کنید – اروند نیوز


چین از تجربه روسیه پس از سال ۱۹۹۱ آموخت و آزادسازی اقتصادی خود را با دقت بیشتری دنبال کرد، اما هنوز نتوانست از برخی مشکلات سیاست‌های حامی بازار اجتناب کند. در حالی که شواهد این مرد قدرتمند ممکن است باعث انحراف اجباری تایوان از مشکلات اقتصادی شود، پکن با توجه به تجربه روسیه احتمالاً محتاطانه حرکت خواهد کرد.