بدهی ملی چقدر است؟


با نگاهی به وضعیت بدهی ها و مطالبات دولت می توان دریافت که میزان این بدهی ها و مطالبات در پایان …

بررسی وضعیت بدهی ها و مطالبات دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها و مطالبات در پایان بهار امسال نسبت به پایان سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، گزارش بدهی دولت نشان می دهد که میزان این بدهی تا نهم اسفندماه یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان بوده که تا ۳۱ خرداد امسال با بیش از ۲۱۴ میلیارد تومان افزایش به یک میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که مطالبات دولت تا ۱۰ خرداد امسال بیش از ۶۳۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به ۸ اسفند سال گذشته ۱۹۷۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.

در ۱۰ خرداد امسال مازاد بدهی بر مطالبات دولت ۷۴۲ میلیارد تومان، در ۸ اسفند سال گذشته ۷۲۴ میلیارد تومان بود که به معنای افزایش ۱۷ میلیارد تومانی است.

بر این اساس بدهی بنگاه های دولتی تا ۱۰ خرداد امسال ۱.۴۵۱ میلیارد تومان و تا ۸ اسفند سال گذشته ۱۶۶۹ میلیارد تومان بود که ۲۱۷ میلیارد تومان کاهش داشت. مطالبات بنگاه های دولتی نیز با افت ۶۴۰ میلیارد تومانی از ۱۱۰۴ میلیارد تومان در ۸ اسفند سال گذشته به ۴۶۵ میلیارد تومان تا ۱۰ خرداد ماه امسال رسید.

بر این اساس ۵۹ درصد بدهی بنگاه های دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی)، ۲۴ درصد به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۱۷ درصد به اشخاص حقوقی و تعاونی خصوصی است. از سوی دیگر، جمع بندی وضعیت بدهی دولت نشان می دهد که ۵۰ درصد آن به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، ۲۳ درصد به موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۲۷ درصد به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) تعلق می گیرد. .

از سوی دیگر ۹۶ درصد مطالبات شرکت های دولتی از اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳ درصد از موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۷ درصد از بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) است. همچنین ۵۷ درصد وام های دولتی از سوی اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳۵ درصد از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) و ۸ درصد از سوی مؤسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی است.

میزان بدهی نقدینگی دولت

بر این اساس تا ۳۱ خرداد ماه سال جاری، بدهی نقدینگی دولت (نوع بدهی دولت که به صورت اوراق بهادار و قابل معامله در بازار سرمایه است) ۴۰۸ میلیارد تومان و میزان بدهی غیرنقد ۹۶۹ میلیارد تومان است. در حالی که این بدهی در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۱۷ و ۶۱۴ میلیارد تومان بوده است.

آخرین وضعیت اوراق، نرخ سود بین بانکی و اسناد خزانه

طبق آمار از ابتدای سال جاری تا تاریخ ارائه گزارش، ۱۰۲ میلیارد تومان تعهدات مربوط به اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ تسویه شده است. بنابراین مبلغ مورد نیاز برای تسویه تعهدات اوراق با ضمانت نامه دولتی تا پایان سال ۱۴۰۶ مبلغ ۵۳۸ میلیارد تومان است.

براساس آخرین اطلاعات، میانگین موزون نرخ سود بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۷ مهرماه سال جاری ۲۰.۸۶ درصد بوده که نسبت به هفته قبل ۳۰۰ درصد و نسبت به ماه گذشته ۸۰۰ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات، شاخص اسناد خزانه اسلامی ارز ایران به ۲۴۴.۱۸ واحد رسیده است. بازده پرتفوی اوراق قرضه دولتی طی هفته و ماه گذشته بدون تغییر باقی ماند. بازده کل شاخص صکوک فرابورسی در هفته گذشته ۲۶ درصد و در ماه گذشته ۱.۰۶ درصد بود.

طی یک هفته گذشته، بانک مرکزی، بانک ها و بانک ها در درجه اول خریدار بدهی بوده اند و بانک مرکزی نیز ۹ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال در بازار بدهی خریدار خالص بوده است. همچنین وزارت اقتصاد ۲۴.۸۵۵ میلیارد ریال وجه نقد از طریق اوراق بهادار اسلامی از طرف دولت تامین کرده است.