ببینید: پولی که دود شد! / گزارشی از «صندوق توسعه ملی» و درآمدهای نفتی که هرگز به سر سفره مردم نرسید
دهه پایانی خرداد ۱۴۰۱ بود که رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد بدهکارانی که از این صندوق وام دریافت کرده اند خواستار بازپرداخت وام ۴۲۰۰ تومانی شده اند، اما صندوق اصرار دارد که این وام گیرندگان ارزی خود را بازپرداخت کنند. وام به نرخ روز، در غیر این صورت صندوق مالک دارایی های آنها خواهد بود.