با توجه به رد قطعنامه ۲۲۳۱ ادعای غرب مبنی بر استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین.


به گزارش شفاف، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک، تاکید کرد که ایران با وجود مناقشه و دفاع دوجانبه، همواره از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت کرده است. این همکاری هرگز به جناح های متخاصم تسلیحات ارائه نکرد، نه قبل و نه بعد از درگیری برای جنگ اوکراین داده نشد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنوان «صلح و امنیت بین‌المللی» دلایل ایران را در رد ادعای کشورهای غربی مبنی بر استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین مطرح کرد. و ارتباط آن با قطعنامه ۲۲۳۱ توافق هسته ای

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعدادی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله آمریکا، کشورهای دیگر را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کرده‌اند، در حالی که خود به نقض تمامی تعهدات قانونی در همین قطعنامه ادامه می‌دهند. نمونه بارز این نقض تعهد، خروج غیرقانونی ایالات متحده از توافق هسته ای و ادامه این نقض تعهد در زمان حاضر به عنوان یک ابزار چانه زنی است. اقدامی که به عنوان نقض آشکار و آشکار قوانین آمره حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تلقی می شود.

این دیپلمات ارشد ایرانی در سازمان ملل خاطرنشان کرد: کشورهای غربی در تلاش مذبوحانه دیگری سعی کرده اند اطلاعات نادرست، مطالب غیرمستند، گمانه زنی های نادرست و تفسیرهای گمراه کننده، خودسرانه و ناقص قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را بین قطعنامه ۲۲۳۱ و استفاده از آن ادغام کنند. هواپیماهای بدون سرنشین در درگیری در اوکراین برای توجیه ادعاهای بی اساس خود علیه جمهوری اسلامی ایران.

وی افزود: ادعای تخلف از بند ۴ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ اشتباه و تفسیری گمراه کننده و خودسرانه است که مغایر با مفاد، روح و حرف آن بند تلقی می شود. این بند به وضوح به محدودیت‌های موجود در اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌توانند به توسعه سلاح‌های هسته‌ای کمک کنند، اشاره می‌کند، در صورتی که ایران هرگز این اقلام را تولید یا عرضه نکرده و قصد ساخت آن‌ها را نداشته یا در دسترس نیست.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پاسخ به درخواست دبیرخانه سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ برای ارزیابی ماهیت پهپادهای مورد استفاده در درگیری در اوکراین، تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه نمی کند. مبنای قانونی برای انجام چنین تحقیقاتی علاوه بر این، و مهمتر از آن، یادداشت رئیس شورای امنیت در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۵، تعهدات مربوط به اجرای قطعنامه را به ویژه با توجه به اصول مندرج در بندهای ۲ و ۷ پیوست ب این قطعنامه مشخص کرده است. قطعنامه ۲۲۳۱. دبیرخانه وظایف مرتبط با این قطعنامه از جمله مدیریت کلیه ارتباطات ورودی و خروجی مربوط به اجرای قطعنامه، تهیه پیش نویس مکاتبات، سخنرانی ها و توجیه ناظم مربوط به اجرای قطعنامه، حفظ و نگهداری کلیه موارد مرتبط را بر عهده دارد. اطلاعات و اسناد کار شورای امنیت است و در رابطه با قطعنامه وظیفه ارائه خدمات و پشتیبانی اداری است. مدیر مسئول سازماندهی جلسات غیررسمی شورای امنیت برای حمایت از اجرای قطعنامه بود.

ایروانی افزود: مایلم مجدداً تأکید کنم که هرگونه سوء استفاده از وظایف مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ از جمله تحقیقات درخواستی غیرقانونی بوده و تخلف آشکار از دستور کار دبیرخانه تلقی خواهد شد.

وی گفت: «آقای رئیس جمهور، من می خواهم موضع روشن و ثابت ایران در مورد وضعیت اوکراین را تکرار کنم.» از آغاز جنگ در اوکراین، ایران موضع بی طرفی فعال را اتخاذ کرده و حفظ کرده است. کشور ما تاکید می کند که همه اعضای سازمان ملل باید به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین المللی از جمله حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کاملا احترام بگذارند.

این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: ایران همواره از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت کرده است و علیرغم توافقنامه همکاری دفاعی دوجانبه، هرگز قبل و یا بعد از آن به طرف های متخاصم اسلحه برای استفاده در جنگ اوکراین نداده است. تعارض.

سفیر و نماینده دائم ایران در پایان تصریح کرد: ایران جدا از موضع حقوقی و سیاسی، از نظر اخلاقی معتقد است که تامین تسلیحات نظامی نمی تواند به پایان جنگ کمک کند و باعث افزایش جنگ و آسیب ها و آسیب ها شده است. تخریب و ایجاد رنج و زخمی شدن غیرنظامیان. به همین دلیل، ایران از طرفین خواسته است تا به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه عمل کنند و برای محافظت از شهروندان و ساختارهای حیاتی در برابر حملات نظامی رایزنی‌هایی انجام دهند.