بانیان وضع فعلی در بخش های اجرایی نباشند/ این مقامات به فراسوی مرزها مورد توجه قرار گرفت نمی شودبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار همراه خود ذکیره اهل بیت (علیهم السلام) در شب وفات ائمه حضرت خدیجه (سلام الله علیها) همراه خود خاص اینکه همین الان ما پاسخگویی بزرگی داریم برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات افراد، اشخاص حقیقی زیادی در دل افراد برای تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی آفریده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تصمیم گرفت است همراه خود تمام توان در این روش قدم بردارد.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به شرایط نامناسب مالی در ابتدای مقامات سیزدهم ذکر شد: همراه خود عنایت خداوند متعال توانستیم با بیرون استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی هر دو تحمیل درآمدی کدام ممکن است به میزان قابل توجهی برای ملت تحمیل شود. افزایش تورم، صنوبر حقوق کارگران با بیرون روز مرخصی.» تأخیر بیایید صنوبر کنیم.

وی ذکر شد: متأسفانه در هشت سال قبلی معمول نرخ انبساط مالی فوق العاده زیرین {بوده است} با این حال {در این} مقامات برای امسال هدف انبساط ۸ درصدی فکر شده است. ما این کار را انجام داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی این کار را انجام داده است.

آیت الله رئیسی همراه خود خاص اینکه این مقامات به فراسوی مرزها مورد توجه قرار گرفت نمی شود، افزود: ما برای اداره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت به داشته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت های شخصی ملاحظه داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم همراه خود بستگی به توانمندی های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه می توان ملت را مدیریت کرد. اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی».

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به کاهش نرخ تورم در ماه های فعلی ذکر شد: همین الان همراه خود اقدامات {انجام شده} انبساط تورم به همان اندازه حدودی مهار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود همدلی قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت مجلس بتوانیم اقدامات اجباری را انجام دهیم. گام هایی در جهت مدیریت تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رشد مالی.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی بر پایبندی مقامات به استفاده اجتناب کرده اند نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همواره اجتناب کرده اند مسئولان آرزو می کنم اجتناب کرده اند نیروهای همراه خود انگیزه انقلابی به طور قابل توجهی کودکان در گروه های مختلف استفاده کنند.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به سخنان عالی میهمان مبنی بر میل کار باکلاس بر ورزش های مالی تاکید کرد: هر ۲ میل برای ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در عین جاری مورد ملاحظه قرار گیرد. مقامات سعی می تنبل امتیازات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امتیازات باکلاس را دنبال تنبل.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اقدامات مقامات برای افزایش درآمد ملت ذکر شد: در تعدادی از ماه قبلی همراه خود ملاحظه به اقدامات {انجام شده}، کمیت مبادلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات همراه خود کشورهای مختلف ۲ برابر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت کالا نفت نیز افزایش کشف شد. نگاه به گذشته مشروط به امضای قراردادهای مختلف.» ما همین الان به سادگی نفت صادر می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم تبدیل می شود اگر آرزو قابل توجه برای انجام کار وجود داشته باشد، هیچ مانعی {نمی تواند} ملت را هدایت تنبل.

دکتر رئیسی ذکر شد: مقامات برای همه احترام قائل است، با این حال قطعا افرادی که اساس گذار وضع فعلی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد اجتناب کرده اند انجام آنها راضی نیستند نباید در امور اجرایی استفاده شوند. از گرفتن روحیه جهادی سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی یکی اجتناب کرده اند محورهایی است کدام ممکن است این مقامات بر آن تاکید کرده است.

رئیس‌جمهور در شکسته نشده بر استفاده اجتناب کرده اند توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هیئت‌های مذهبی متشکل اجتناب کرده اند جوانانی صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در صحنه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان اجتناب کرده اند این توان لاینفک برای تعمیر متعدد اجتناب کرده اند مشکلات استفاده کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: دشمنان نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلالان آن کودک نوپا‌ترین خطای نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را تحریک کردن می‌کنند، متعاقباً باید همراه خود محافظت هوشیاری، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای ورزش‌ها را همواره آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بخشید.
رئیس جمهور ذکر شد: کلاس ها هیئت های مذهبی گروه های خودآموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسازی است، استفاده اجتناب کرده اند اشعار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب سازنده برای نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت امری حیاتی است.

رئیسی همراه خود ردیابی به اهمیت ارتباط مسئولان، دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه سیاسی، ذکر شد: ممکن است به شخصه همواره سعی کرده ام ارتباط شخصی را همراه خود افراد محافظت کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا بودم برداشتن نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد افراد اجتناب کرده اند علما استقبال می تنبل. تسبیح ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که به هیکل افراد سوار شده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را برای شخصی گرانبها می دانند».

{در این} دیدار حاجی آقا منتظری، حاجی علی انسانی، حاجی مرتضی طاهری، حاجی مهدی صالح شور، آقایان مسعود برایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاجی سعید حدادان دغدغه ها، دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه ها شخصی را در زمینه امتیازات باکلاس، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی همراه خود رئیس جمهور {در میان} گذاشتند.

{در این} مراسم بسیار زیاد اجتناب کرده اند محبین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان به اهل بیت علیهم السلام نیز به عزاداری پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصائب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایل شخصیت والای مؤمنان حضرت خدیجه سلام الله علیها را اشاره کردن کردند.

ساماندهی امور عزاداران، آمادگی برای کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند این سیستم های مقامات، نیاز استمداد اجتناب کرده اند نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب اللهی در کلاس های مختلف اجرایی، معامله با به رفع مشکلات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، حمایت های مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار اجتناب کرده اند هیئت های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… تسهیل بازدید به اماکن مقدس امامزاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود خرابکاران اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان قیمت های ناعادلانه اجتناب کرده اند جمله محورهای سخنان مداحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدران اهل بیت علیهم السلام بود.