بازگشت «چشمه‌های آبی» به ایران؟
تجربه حضور مربیان خارجی در فوتبال ایران و رشد قابل قبول بازیکنان نسل جدید نشان داده است که ایران از زمینه سازی برای ورود منابع CV سود خواهد برد. بررسی مفاهیم این موضوع زمان زیادی نمی برد. کارلوس کی روش چهره این دسته از افراد است. منتقدان او ممکن است به او برچسب “شارلاتان” یا “دلال” داده باشند، اما بدون شک به طور خصوصی از تاثیر مربی پرتغالی بر فوتبال ایران آگاه هستند.