ای کاش در حضور وطن پرستان به سختی شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط {در این} کودک وجود داشتیکی اجتناب کرده اند مشتریان دنیای آنلاین ما در توییتر شخصی نوشت: این شمشیرباز جوان اردنی اجتناب کرده اند ورزشی در مسابقات قهرمانی کودکان جهان ۲۰۲۲ در دبی کف دست کشید از نمی خواست با شرکت کننده اسرائیلی برخورد با شود، کودک حضور ممکن است خائن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی بود.