ایران در ساخت انسولین به خودکفایی نزدیک شده استتاسیسات تولیدی ساخت انسولین نپخته در شهرستان نیزارآباد با حضور وزیر جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور افراد ساووقبلاق، نیزارآباد، طالقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارباغ ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، همزمان با بازدید رئیس جهان استان البرز، شرکت اطلاعات بنیان دارویی «ویتان فارمد» روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی راه اندازی شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد نمایندگی ساوگ‌بلاغ، نزارآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالیگان در شهر صنعتی نیزارآباد.

علی حدادی مشاور افراد ساوغ‌بلاغ، نیزارآباد، چهارباغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالقان در محیط این مراسم اظهار داشت: نمایندگی داروسازی ویتان فارم دانمارک بنیان واحد تولیدکننده طیف گسترده ای از واکسن‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلم‌های انسولین است کدام ممکن است با نمایندگی‌های خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در شهرک تجاری نیزارآباد.

حدادی افزود: این نمایندگی کدام ممکن است در زمینی به مساحت ۴ هکتار راه اندازی شده است در مرحله یک واکسن کرونا را ساخت می تدریجی کدام ممکن است بر مقدمه میزان سفارش ساخت تبدیل می شود.

ما در ساخت انسولین مستقل می شویم

رئیس مجلس البرز افزود: با ایجاد این نمایندگی جدا از اشتغالزایی برای بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت واکسن، می توانیم در ساخت انسولین بومی نیز مستقل باشیم.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند کسب اطلاعات در زمینه ساخت داروها اولین انسولین اجتناب کرده اند کلاس سلولی تا محصول آخرین اطمینان حاصل شود که تامین خواستن بازار خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی ملت در تعدادی از ماه بلند مدت خبر داد.

وی اظهار داشت: پیش اجتناب کرده اند این اطلاعات ساخت داروها اولین این محصول استراتژیک در انحصار آمریکا، آلمان، ایتالیا، دانمارک، چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند بود.

مشاور شهرستان نیزارآباد افزود: همچنین جاده ساخت داروهای بیوتکنولوژی ۱۲۶ میلیون یورو {در این} نمایندگی شده است.

حدادی با ردیابی به خواستن به ۳۵ میلیون قلم انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج سالانه ۳۰۰ میلیون یورو اجتناب کرده اند ملت کدام ممکن است برای واردات این محصول مهم است، اظهار داشت: با این حال با ساخت داروها اولین خانه می توان این میزان را افزایش داد. مازاد خواستن ملت قابل صادرات است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شوراهای مجلس شورای اسلامی با خاص اینکه این اقلام جدا از تامین نیازهای بومی قابلیت صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به نقدینگی را نیز دارد، اظهار داشت: