ایران: توپ در دست آمریکایی هاستمجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه در مذاکرات جدی و مثبت دوحه با جدیت عمل کردیم، اظهار داشت: توپ در میدان بازی آمریکاست و اگر آمریکا واقع بینانه عمل کند و نیت جدی خود را نشان دهد به تعهدات خود عمل می کند. نشان می دهد، توافق دور از دسترس نیست.