ایجاد استقلال؛ پرسپولیس حتی از خودش هم جلوتر است!


ایجاد استقلال؛  پرسپولیس حتی از خودش هم جلوتر است!

پرسپولیس تیمی داشت که پارسال فکرش را هم نمی کرد! پرسپولیس قدرتی دارد که به او اجازه می دهد قدرت برتر لیگ باشگاه های آسیا باشد! پرسپولیس شاید قدرت اراده زیادی نداشته باشد اما در لیگ آسیا و لیگ برتر ایران تیمی دارد که در سال های اخیر بی نظیر است! پرسپولیس با تیمی متفاوت نسبت به همه سال های گذشته به میدان رقابت های کوتاه و طولانی می آید! تیمی که برای قدرت کامل هر چقدر که بخواهی نیروی انسانی دارد! تیمی که قدرت رقابت در همه زمینه ها را دارد! پرسپولیس آنقدر کادر دارد که می خواهد از بهترین برنامه برای تربیت مردانش استفاده کند! پرسپولیس باید خودش را بشناسد!

ستایش لیگ برتر

به نظر می رسد لیگ برتر از یکنواختی و بازی های بدون فشار و بدون سوال خود خسته شده است! بازی تیم های ایرانی در لیگ آسیا و نحوه رقابت آنها در لیگ برتر کار را به جایی رسانده که شاهد تغییر خواهیم بود! او استقلال را می شناسد و شاید هنوز شناخت کافی نداشته باشد و به قدرت و قدرتی که باید در تقابل ها نشان دهد پی نبرده است! استقلال دوباره نقش بزرگی دارد و این وظیفه تیمی است که پارسال همه رکوردها را شکست و همه شانس ها را حتی برای خودشان غیرممکن کرد! پرسپولیسی که حالا از هر گوشه و کنار با اراده ای بزرگ روبرو می شود، هر روز آدم های بهتری پیدا می کند و حتی در یافتن و جذب نفرات مورد نظرش از خودش پیشی گرفته است! استقلال مرحوم کار خیلی ممکن شد!

دیوار غیرممکن ها

استقلال کاری کرد که حتی خودش به دیوار محال شاهکارش رسید! و استقلال تیم آنقدر بسته و محکمتر بسته می شود که زور به خودش نمی رسد! هنوز چیزهای جدیدی در مورد استقلال و سختی های زندگی با ساپینتو کشف نشده است! مردی که قول کسب چهار جام دیگر را می دهد باید ببیند چقدر به ایده های خود و آرمان های لیگ برتر صادق خواهد بود! پرسپولیس در حال حاضر با سرعتی بی سابقه و با سرعتی فوق العاده در حال جمع آوری نیروی کار خود است و به فکر گروهی است که به راحتی و سادگی همیشگی نمی تواند شکل بگیرد و بزرگ شود! پرسپولیس باید وزن فنی و فنی قرمزپوشان جدید را بشناسد و دست کم نگیرد!

پرسپولیس استقلال هوا را دارد؟

پرسپولیس نیروی انسانی لازم و قوی را دارد اما فقط داشتن این سرمایه کافی نیست! تناسب باید داده شود! و این تنها با تلاش تمام عاقبت که پایان نیست ممکن خواهد شد! استقلال با ترس از خود می تواند روی بی دقتی خود و مردانش حساب کند اما حق ندارد تصور کند با رکود همیشگی محوطه پرسپولیس کنار بیاید! یک کلام و یک نتیجه: پرسپولیس دارای چنین افرادی است که استفاده حداقلی از آنها ایجاب می کند که یاران خود را به اندازه کافی و با کفایت تربیت کنند! یک کلمه گفتیم و یک کلمه تکرار می کنیم: پرسپولیس افرادی دارد که باید قدرت و استعداد پرورش آنها را داشته باشند! مثلا مهدی ترابی باید یه چیز بهتر بشه!