اولین سفر نخست وزیر استرالیا به اوکراین


به گزارش شفاف، الکسی کولبا، رئیس اداره نظامی منطقه ای کیف اعلام کرد که آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا امروز در اولین سفر خود به اوکراین از استان کیف بازدید کرد.

به گزارش روسیه الیوم، کولبا افزود: «آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا از منطقه کیف بازدید کرده است. او با هیئت خود به بوچا، گوستومل و ایرپین رفت.

رئیس اداره نظامی منطقه ای کیف تصریح کرد: وی از خانه های ویران شده مردم غیرنظامی، آثار انفجار مین، تخریب فرودگاه آنتونوف بازدید کرد.