اولین تغییرات اساسی “کنکور” پس از نیم قرن آغاز شدروز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ کنکور سراسری با شرکت ۴۷۷۰۳ نفر برگزار شد و داوطلبان برای ورود به ۳۰ رشته تحصیلی از ۱۲ دانشگاه به رقابت پرداختند. این آزمون با استفاده از سوالات پاسخ کوتاه (به جای آزمون) برگزار شد و داوطلبان ۱۰ رشته را همزمان با آزمون انتخاب کردند.