اهواز سوم مرداد آلوده ترین کلان شهر کشور استبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش مهر، بر اساس گزارش به دست آمده از سوی مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، شاخص آلودگی هوای ۸ شهر در ۳ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان آلوده ترین شهرها تعیین شد.

اهواز از نظر ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد (AQI=152).

اما دومین شهر آلوده کشور تهران است که به دلیل افزایش فاکتور ازن (AQI=127) در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس مردم قرار دارد.

بعد از اهواز و تهران، شهر کرج در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد و در این شهر عامل ازن با AQI=116 در جدول خودنمایی می کند.

شهر اصفهان چهارمین شهر آلوده کشور است که در وضعیت قابل قبولی قرار دارد اما در این شهر ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون به عدد ۷۳ رسیده است.

پنجمین شهر آلوده کشور، شهر اراک است که از نظر ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در وضعیت قابل قبولی قرار دارد (AQI=66).

لازم به ذکر است که شهر مشهد در این طبقه بندی رتبه ششم را دارد و شرایط آن برای ضریب ذرات معلق در هوا کمتر از دو و نیم میکرون (AQI = 62) قابل قبول است.

شهر تبریز در این جدول هفتم است و وضعیت آن برای ضریب ذرات معلق در هوا کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=57) قابل قبول است. در نهایت شهر شیراز آخرین کلان شهر آلوده این جدول است و وضعیت آن برای ضریب ماده معلق کمتر از دو و نیم میکرون (AQI=40) پاک است.