انزلی، انتخاب پرسپولیس برای میزبانی از سپاهان بود!


قرمز خونی

گنه کرد در بلخ آهنگری،به شوشتر زدن گردن مسگری
واقعا مسخره هست،شاید این حکم‌ فقط در ایران داده بشه که تو یک استان دیگه و طرفداری یک تیم دیگه خطا بکنند،ولی سر پرسپولیس رو ببرند و این تیم رو از میربانی محروم کنند،البته دلیلش مشخصه،وقتی از تیمسار برسیم به سردار خب مشخصه نتیجه مثل همون قدیم زور تیم های حکومتی بیشتر از تیم مردمی هست،خر همون خره،فقط پالونش عوض شده،تیمسار یا سردار،جفتشون حکومتی و فراقانونی عمل میکنند،دارند همه زورشون رو میزنند تیم‌محبوب حاکمیت لااقل بعد ده سال یک جام بگیره