انتقاد رئیس کانون بازنشستگان از عدم ملاقات با بازنشستگان اصفهانی


انتقاد رئیس کانون بازنشستگان از عدم ملاقات با بازنشستگان اصفهانی

سید حسن هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: ۳۰ قبل از این تجمعات خودجوش می توانستند به صورت مستقل تجمع کنند تا مشکلات ۱۶۰ هزار نفری کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی را به نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: هیچ پاسخ و دعوتی صورت نگرفت تا به حقانیت بازنشستگان و بازنشستگان گوش فرا دهیم تا در سفر رئیس جمهور این مسائل بیان شود. ما بزرگترین اتحادیه هستیم، با نزدیک به ۱۷۰۰۰۰ عضو، که مجبور به ملاقات با رئیس جمهور یا وزرای وی برای رسیدگی به مسائل مربوط به بخش بهداشت و درمان و معیشت بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی شده ایم.

رئیس هیئت بازنشستگان و بازنشستگان کلانشهر اصفهان تاکید کرد: از ما برای حضور در محضر رئیس جمهور دعوت نشده بودیم و از باجه های خدمات اطلاعی نداریم، در حالی که انتظار داشتیم استانداری در جلسه با رئیس جمهور حضور داشته باشد. .

وی یادآور شد: برای رساندن صدای جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران و پیگیری حقوق آنها مطالبات این قشر از جامعه را در قالب نامه ای سرگشاده منتشر کرده ایم و امیدواریم این امر مثمر ثمر واقع شود.

هاشمی در خصوص عملکرد ضعیف حجت الله عبدالملکی وزیر مستعفی کار اظهار داشت: نگاه عبدالملکی منطبق بر قانون نبود و نگاه خیریه و شرکتی به سازمان تامین اجتماعی داشتند و اعتقادی به نیروی انتظامی نداشتند. و شورای عالی کار.» باعث شد که بازنشستگان علیرغم میل درونی خود برخلاف میل خود به خیابان ها بیایند.

وی خاطرنشان کرد: نگاه و ذهنیت وزیر مستعفی تعاون کار و رفاه اجتماعی این بود که تامین اجتماعی یک خیریه است، مستمری بگیران و مستمری بگیران نیازمند مزایا هستند. در حالی که این قشر از جامعه پول و حق بیمه خود را در حین کار به این صندوق می پردازند، نیازهای اقتصادی و پزشکی آنها طبق قانون باید از محل اعتبارات سازمان تامین شود.

رئیس کمیته بازنشستگان و مستمری بگیران کلانشهر تاکید کرد: این نگاه اشتباه، غیرقانونی و غیرمنطقی است و ادامه آن تنش های اجتماعی را بیشتر خواهد کرد و امیدواریم سرپرست جدید وزارت کار این نگرش را نداشته باشد اجتماعی امنیت و اعضای آن

وی یادآور شد: از سال گذشته هزینه خوراک، پوشاک، درمان، حمل و نقل و برج زندگی چندین برابر شده است و طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۴۳ درصد بوده است، اما فقط ۱۰ درصد مستمری اضافه شد.

رئیس هیئت مدیره بازنشستگان و بازنشستگان کلانشهرها تصریح کرد: مطالبات خود را طی نامه ای به رئیس جمهور ابلاغ می کنیم و امیدواریم به مشکلات پیش روی جامعه بزرگ بازنشستگان و بازنشستگان رسیدگی شود.

وی افزود: خواستار اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون بیمه های اجتماعی و اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق در سال جاری، اعمال مابقی ۲۵ درصد تعدیل مستمری ها و مزایا، پرداخت بدهی دولت به کشور هستیم. سازمان بیمه اجتماعی و تصویب لایحه.» حقوق و مزایا را تعدیل می کنیم.