انتشار فیلمی از سخنان روحانی خطاب به پلیس: شما موظف به عمل به اسلام نیستیدوی در همایش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی گفت: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی تواند بگوید من این کار را انجام دادم زیرا خدا آنجا گفته یا پیامبر در این و آن سنت گفته است. وارد دوراهی فکری نشویم، مردم را به دام نیندازیم. پلیس وظیفه دیگری ندارد، یعنی اجرای قانون. همین، تمام شد. بسیاری از مسائل شرعی مربوط به عقاید مردم است، بسیاری از مسائل شرعی عبادت فردی است; بسیاری از مسائل شرعی واجب یا مستحب به خود شخص مربوط می شود.

روحانی گفت: پلیس می تواند در جایی وارد شود که قانون تصویب و قانون شفاف، متمایز و ابلاغ شود. اقتدار با خشونت متفاوت است، اقتدار یعنی قدرت مشروع قابل قبول. یکی از مواردی که گاهی مردم را با پلیس عصبانی می کند رعایت نکردن اولویت است. پلیس گاهی اوقات به یک جرم کوچک، یک تخلف کوچک، یک تخلف کوچک از قانون پایبند است. همه انسانها در برابر قانون برابرند، حقوق مدنی برای همه یکسان است. حزب مسلمان، مسیحی، شیعه یا سنی است، فرقی نمی کند.