امیرعبداللهیان خطاب به وزیر امور خارجه عمان: تا زمانی که همه چیز به توافق نرسد، نمی توان از توافق پایدار صحبت کرد.
امیرعبداللهیان با اشاره به حسن نیت و جدیت ایران در دستیابی به یک توافق خوب و باثبات، افزود: پس از دریافت نظرات آمریکا، زمانی که منافع اقتصادی ایران از برجام تامین شود و خطوط قرمز ما رعایت شود، وارد مرحله جدیدی در وین خواهیم شد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد تا زمانی که همه چیز به توافق نرسد، نمی‌توان با قطعیت درباره دستیابی به یک توافق خوب و باثبات صحبت کرد.