امسال همه افراد تامین می‌شوند/ ۲ میلیارد دلار پول خارجی {برای دارو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی در سال ۱۴۰ فکر شده است.


به گزارش شفاف، بین ۶ تا ۶ میلیون نفر خرس محافظت بیمه نیستند. برخی مشاوران می گویند اگر امسال پول خارجی دولتی اجتناب کرده اند ابتدای زنجیره بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمه منتقل شود؛ قیمت دارو در مراقبت های بهداشتی با بیرون بیمه اجتناب کرده اند جیب بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر خواهد سر خورد.

به آموزش داده شده است عین الله، مجلس ۴ میلیارد دلار پول خارجی {برای دارو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی اختصاص داده است کدام ممکن است نسبت به سال قبلی خوب میلیارد دلار افزایش داشته است.

عین الله ذکر شد: جاده زرشکی ما تضاد مزیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت افراد را فدای هیچ قیمتی نمی کنیم.

نمایندگان شرایط ابطال پول خارجی محبوب برای برخی موارد را در صورت لزوم تصمیم گیری کردند. بر این ایده، مجلس نمایندگان موافقت کرد کدام ممکن است اگر مقامات قصد دارد کالایی را اجتناب کرده اند سبد ارزهای محبوب بردن تنبل، تمهیدات قانونی برای جبران رفاه بلعیدن کننده کالاهای اساسی با سهام دیجیتال متعهد شدن تنبل.

سیدجلیل میرمحمدی میبدی ذکر شد: پول خارجی داروها باطل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه پزشکی فکر شده است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان