امام جمعه اصفهان: دو دختر و دو پسر; این بهترین شکل زایمان استنماینده فقیه و امام اصفهان در خصوص تعداد فرزندان فاطمه زهرا (س) و حضرت علی (علیه السلام) بهترین الگو را برای بچه دار شدن دانست و تصریح کرد: دو دختر و دو پسر; گفته می شود، چهار فرزند بهترین شکل بچه دار شدن است. هر دو عمه، دایی و دایی دارند، کمک به کودک فقط پول دادن به او نیست، توجه یکسان به خواهر و برادر هم نوعی توجه است.