العربی الجدید: پیشنهاد جدید بورل شامل لغو تحریم‌ها برای بخشی از شرکت‌های وابسته به سپاه است، نه همه آن ۸۰ شرکت/ امیر عبداللهیان به بورل گفت که رویکرد کلی ایران رد پیشنهاد وی است. وی با پیشنهاد اروپا ایده جدیدی را مطرح کرد/ مقامات ایرانی معتقدند پیشنهاد بورل به سه خواسته اصلی تهران یعنی لغو تحریم ها، تضمین و توقف پرونده سه نیروگاه هسته ای این کشور پاسخ نمی دهد.
منابع العربی الجدید مدعی شدند که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در تماس های تلفنی خود، بورل را در جریان مذاکرات ایران در مورد این طرح قرار داده است و افزوده است که رویکرد کلی ایران مخالفت با این طرح است، هرچند که اینطور نیست. در حال حاضر رسما از خود دفاع کنند