افول BYD استرالیا نشان دهنده تلاش این سازنده خودروهای الکتریکی چینی برای یافتن جای پایی در خارج از کشور است.


اختلاف بین خریداران بالقوه و توزیع‌کننده استرالیایی BYD بر سر شرایط گارانتی آنقدر بزرگ نیست که برای بزرگ‌ترین سازنده خودروهای الکتریکی چین کشنده باشد، اما انتظارات متفاوت و چالش‌های فرهنگی موجود در حرکت به بازارهای جدید را نشان می‌دهد.