افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان مشروط به تصویب


معاون پارلمانی رئیس جمهور در شورای اسلامی با اشاره به آغاز بررسی لایحه تناسب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری نوشت…

افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در انتظار تصویبافزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در انتظار تصویب

نایب رئیس مجلس با اشاره به آغاز بررسی لایحه تعدیل حقوق کارکنان کشوری و بازنشستگان کشوری در شورای اسلامی، نوشت: این لایحه با تصویب مجلس و افزایش حقوق از اول شهریور به صورت جزئی اجرا می شود. تا ۲۰ درصد

متن توییت سید محمد حسینی به شرح زیر است:

یک فوریت قانون «تناسبی حقوق کارکنان کشوری و مستمری بگیران لشکری ​​و لشکری» یکشنبه ۲۶ مهرماه در مجلس ابلاغ و بلافاصله مورد بررسی قرار می گیرد.

این لایحه شامل اعضای هیأت علمی و قضات با تصویب مجلس از اول شهریور ماه اجرا می شود و در برخی موارد تا ۲۰ درصد افزایش می یابد.