افزایش کارمندان دولت لغو شده است


طبق مصوبه دولت حقوق کلیه کارگران طرف قرارداد طبق قانون کار اعمال می شود.

افزایش دولتی دولتی لغو شدافزایش دولتی دولتی لغو شد

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از لغو مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت خبر داد و گفت: بر این اساس، حقوق کلیه کارگران طرف قرارداد با دولت تعیین می شود. مطابق قانون کار اعمال می شود.»

همشهری آنلاین نوشت: کیومرث سرمدی واله در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع این جلسه لغو مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران قراردادی بود. دولت.

وی افزود: طبق قانون کار باید دستمزد آنها افزایش می یافت، اما دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد افزایش داد.

سرمدی تصریح کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد و دولت نیز موضوع را پذیرفت و بر این اساس البته حقوق کلیه کارگران طرف قرارداد با دولت طبق مقررات به رسمیت شناخته می شود. به قانون کار.”