افزایش شدید قیمت خودرو KMC K7 از کرمان موتور


قیمت جدید خودروی KMCK7 شرکت کرمان موتور برای مهر ماه ۱۴۰۱ با افزایش نجومی اعلام شد.

افزایش قیمت شدید خودرو KMC K7 از سوی کرمان موتورافزایش قیمت شدید خودرو KMC K7 از سوی کرمان موتور

قیمت جدید خودروی KMCK7 شرکت کرمان موتور برای مهر ماه ۱۴۰۱ با افزایش نجومی اعلام شد.

ماشین قیمت قبلی (تومان) قیمت اصلی (تومان)
KMC K7

KMC K7

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰