اصلاحات اقتصادی چطور موفقیت آمیز خواهد بود؟
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: عواملی نظیر میزان انتظارات تورمی، اثرات افزایش ۵۷ درصدی بر افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن بالا رفتن قیمت کالاها، افزایش حقوق و عوارض گمرکی در قبال واردات کالا‌ها و مواد اولیه تولید، وضعیت نرخ ارز، میزان نقدینگی، وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها، انضباط بودجه‌ای و مالی اگر توسط دولت کنترل شوند، می‌توان امیدوار بود، اصلاح نظام یارانه‌ای به اهدافی که دارد، دست پیدا کند.