احسان حدادی هر روز بدتر از دیروز هر روز زیر ۶۰ متر!


مهدی تاج الدینی

دو و میدانی یک علم است. بیشترین مدال را در بازی های جهانی و المپیک دارد، به همین دلیل ورزشکاران هر کشوری که به این بازی ها می آیند زحمت می کشند و با تمرینات تخصصی واقعا در این بازی ها شرکت می کنند.
حتی نابغه هایی مثل یوسین بولت مستند او را تماشا می کنند، او بسیار سخت تمرین کرده است، او یک اصل است
دوومیدانی ایران واقعاً صفر است، حتی زیر صفر. از آنجایی که بودجه ای برای او تعیین نشده است، جایزه ای به او داده نمی شود
شما هم در بین کشورهای اسلامی جایی ندارید