اتحادیه اروپا فشار روسیه را در نهادهای خود ممنوع کرد – سایت خبری گریه


بروکسل: نهادهای بزرگ اتحادیه اروپا لابی‌گرانی را که به نمایندگی از روسیه کار می‌کنند ممنوع کرده‌اند. سایت مقامات روز پنجشنبه گفتند که آخرین اقدام علیه مسکو به دلیل تهاجم به اوکراین بوده است.
پارلمان اروپا در اوایل ژوئن ۷۰۵ عضو داشت و کمیسیون اروپا نیز بازوی اجرایی بلوک است هیئت مدیرهکه نماینده کشورهای عضو هستند، از این روش پیروی کرده اند.
یک مقام اتحادیه اروپا اندکی پیش از آغاز نشست اتحادیه اروپا درباره کمک به اوکراین گفت: به ما دستور داده شده است که دیگر افرادی را که نماینده منافع روسیه هستند، نپذیریم.
این تصمیم برای همه نمایندگان منافع روسیه که برای ورود به محل شرکت ها برای ملاقات با کمیسیونرها، کارمندان آنها و نمایندگان منتخب اروپا ثبت نام کرده اند اعمال می شود.
این تصمیم به عنوان بخشی از اجرای مجموعه ششم تحریم های تصویب شده توسط اتحادیه اروپا است که کلیه خدمات مشاوره تجاری و روابط عمومی را ممنوع می کند.
دیپلمات‌ها، مقامات و مدیران اجرایی روسیه قبلاً از ورود به تأسیسات اتحادیه اروپا محروم شده بودند و از صدور روادید خودداری می‌کردند، اما تاکنون شهروندان اتحادیه اروپا که منافع مشتریان روسی خود در بروکسل را نمایندگی می‌کنند، از انجام تجارت منع نشده‌اند.