اتاق مرکزی نیروگاه بزرگ در شهر هدرا در اسرائیل منفجر شدبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش تسنیم، اتاق مرکزی نیروگاه بزرگ در شهر هدرا استان حیفا در سرزمین های اشغالی منفجر شد و هم اکنون در آتش است.

علت این انفجار هنوز مشخص نیست، اما طی دو هفته گذشته رویدادهای مهمی در زیرساخت های اسرائیل گزارش شده که مانع از انتشار گسترده این خبر توسط این رژیم می شود.