ائتلاف ایالات متحده و فیلیپین تحت فشار است زیرا روابط نزدیک واکنش خشونت آمیز چین را تهدید می کند


وعده های کمک های بیشتر ایالات متحده و اقدامات فیلیپین برای “بررسی مجدد” همکاری های نظامی را می توان نشانه هایی از تنش در این اتحاد دانست. مانیل سلطه نظامی و اقتصادی چین را به رسمیت می شناسد که نیاز به حفاظت و تلاش برای حفظ روابط با هر دو طرف را افزایش می دهد.