آیا استقلال از این معبر امن عبور می کند؟
پیشکسوتان استقلال طی یک سال گذشته تندترین مصاحبه ها را علیه مجیدی انجام دادند. دو بازیکن کلیدی آنها گم شدند و شبکه های مجازی مخفی نیز علیه این تیم کمپین کردند. اما هیچ کدام نتوانستند آرامش باشگاه را بر هم بزنند و به همین دلیل قدمی به سوی قهرمانی برداشتند.