آکسیوس: بلینکن اجتناب کرده اند ولیعهد ابوظبی {به دلیل} پاسخ آمریکا به حمله ها انصارالله یمن عذرخواهی کرد.
چندین تأمین گزارش دادند کدام ممکن است آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا ماه قبلی اجتناب کرده اند محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی {به دلیل} پاسخ آمریکا به حمله ها انصارالله یمن به امارات عذرخواهی کرد. خوب مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا ذکر شد کدام ممکن است نمی شود با اشاره به رایزنی های مخفی مقامات آمریکا اظهار تذکر تدریجی، با این حال اتهامات آکسیوس را رد نکرد.