آنچلوتی: گروه ما احساس خوبی ندارد. ما مشکلی با دست کم گرفتن نداریم


رونالدو قد بلندتره…

نه تو و نه کل تیمت بدون رونالدو پخشی نبودی و نیستی
روزگاری که تو هم مثل ما با گل های رونالدو قهرمان جام جهانی شدی گذشته
زمانی که رونالدو در آن تیم بود، پرز حاضر بود به قیمت نابودی تیم خودش به داور رشوه بدهد تا ضربه پنالتی رونالدو را اجرا نکند.