آمار جدید تولید در شرکت ایران خودرو + جدول


آخرین آمار تولید شرکت ایران خودرو روز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ اعلام شد.

آمار جدید تولید در شرکت ایران خودرو + جدولآمار جدید تولید در شرکت ایران خودرو + جدول

آخرین آمار تولید شرکت ایران خودرو روز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ اعلام شد.


ماشین تولید دیروز تولید این هفته تولید این ماه تولید امسال
تروما ۲۱۴ ۱۱۸۰ ۲۱۴ ۱۲۱۱۲
۲۰۶ صندوقدار ۰ ۰ ۰ ۰
دناپلاس ۱۳ ۱۷۹۶ ۱۳ ۱۴۶۲۱
آریسان ۰ ۱۲ ۰ ۷۱
پژو ۲۰۶ ۱۹۴ ۱۴۰۷ ۱۹۴ ۷۹۶۳
پژو ۴۰۵ ۰ ۱۳ ۰ ۲۴۰۰
هایما ۰ ۳۸۳ ۵ ۳۴۷۳
دنا ۰ ۱۵۱ ۰ ۵۷۶
ستاره ها ۰ ۴۳۵ ۰ ۲۲۴۷
سمند ۸۸ ۴۶۹ ۸۸ ۲۸۰۸
پژو ۲۰۷ ۲۶۸ ۱۲۴۷ ۲۶۸ ۱۸۱۷۸
رعنا ۱۳۸ ۷۲۳ ۱۳۸ ۷۹۲۳
پارس پژو ۷۶۹ ۳۹۶۸ ۷۹۳ ۳۸۴۱۷
در مجموع ۱۶۸۴ ۱۱۷۸۶ ۱۷۱۳ ۱۰۷۹۳