آغاز «تخلیه داوطلبانه» خرسون تحت کنترل اوکراین – معاون نخست وزیر – انزل خبر


“تخلیه داوطلبانه” در Kherson تحت کنترل اوکراین آغاز شد – معاون نخست وزیر

“تخلیه داوطلبانه” در Kherson تحت کنترل اوکراین آغاز شد – معاون نخست وزیر

مسکو (اسپوتنیک) – ایرینا ورشچوک معاون نخست وزیر اوکراین از آغاز «تخلیه داوطلبانه» ساکنان مناطق تحت کنترل کیف خبر داد… ۲۰۲۲/۱۱/۱۹، اسپوتنیک بین المللی

۲۰۲۲-۱۱-۱۹T23:01+0000

۲۰۲۲-۱۱-۱۹T23:01+0000

۲۰۲۲-۱۱-۱۹T23:01+0000

خرسون

اوکراین

روسیه

/html/head/meta[@name=”og:title”]/@محتوی

/html/head/meta[@name=”og:description”]/@محتوی

اواخر هفته گذشته، وزارت دفاع روسیه از خروج کامل نیروها و تجهیزات روسی از کرانه سمت راست رود دنیپر در منطقه خرسون خبر داد و با اشاره به لزوم ایجاد پدافند در کرانه چپ، اعلام کرد. مقامات استانی به اسپوتنیک گفتند که هزاران نفر از ساکنان در آستانه ورود نیروهای اوکراینی به کریمه تخلیه شدند. در جریان انتقال نیروهای روسی به ساحل چپ هیچ خسارتی گزارش نشده است.روز سه شنبه، یوری ژوراوکو، رئیس اداره شهر اولشکی در منطقه خرسون، گفت که ارتش اوکراین ساکنان خرسون را از خروج از شهر منع کرده است. در حالی که پلیس نظامی بندر رودخانه را مسدود کرد، ساکنان به سمت ساحل چپ رودخانه دنیپرو رفتند. شنبه گذشته دفتر رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که مقامات کیف فعالیت خود را در خرسون آغاز کرده اند. این دفتر بعداً اضافه کرد که از ساعت ۵ بعدازظهر تا ۸ صبح به وقت محلی در شهر منع رفت و آمد اعلام شد. دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که موضوع محدودیت های ورود و خروج در شهرستان نیز در حال بررسی است.

خرسون

اوکراین

روسیه

اسپوتنیک بین المللی

[email protected]

+۷۴۹۵۶۴۵۶۶۰۱

MIA “Rosiya Segodnya”

۲۰۲۲

اسپوتنیک بین المللی

[email protected]

+۷۴۹۵۶۴۵۶۶۰۱

MIA “Rosiya Segodnya”

روزنامه

یکی یکی

اسپوتنیک بین المللی

[email protected]

+۷۴۹۵۶۴۵۶۶۰۱

MIA “Rosiya Segodnya”

اسپوتنیک بین المللی

[email protected]

+۷۴۹۵۶۴۵۶۶۰۱

MIA “Rosiya Segodnya”

خرسون، اوکراین، روسیه

مسکو (اسپوتنیک) – ایرینا ورشچوک معاون نخست وزیر اوکراین از آغاز «تخلیه داوطلبانه» ساکنان مناطق تحت کنترل کیف در منطقه خرسون خبر داد.

تخلیه داوطلبانه از مناطق غیر اشغالی جنوب اوکراین آغاز شده است و دولت تمام هزینه ها و مسئولیت های مربوطه را بر عهده می گیرد. ورشچوک روز شنبه به نقل از خبرگزاری اوکرینفورم اوکراین گفت که دولت از حمل و نقل، سرپناه، مراقبت های پزشکی و غیره آنها مراقبت خواهد کرد.

اواخر هفته گذشته، وزارت دفاع روسیه از خروج کامل نیروهای روسی و تجهیزات روسی از کرانه سمت راست رود دنیپر در منطقه خرسون خبر داد و با اشاره به لزوم ایجاد پدافند در کرانه چپ، اعلام کرد. مقامات استانی به اسپوتنیک گفتند که هزاران نفر از ساکنان در آستانه ورود نیروهای اوکراینی به کریمه تخلیه شدند. در جریان انتقال نیروهای روسی به ساحل چپ هیچ خسارتی گزارش نشده است.

روز سه شنبه، یوری ژوراوکو، رئیس شهرداری اولشکی در منطقه خرسون، گفت که ارتش اوکراین ساکنان خرسون را از خروج از شهر منع کرده است زیرا پلیس نظامی بندر رودخانه را مسدود کرده است، جایی که ساکنان آن به سمت ساحل چپ رودخانه دنیپرو می روند.

شنبه گذشته دفتر رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که مقامات کیف فعالیت خود را در خرسون آغاز کرده اند. این دفتر بعداً اضافه کرد که از ساعت ۵ بعدازظهر تا ۸ صبح به وقت محلی در شهر منع رفت و آمد اعلام شد. دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که موضوع محدودیت های ورود و خروج در این شهرستان نیز در حال بررسی است.