آرایش پرسپولیس به تفریحی همراه خود آلومینیوم انعطاف پذیر شده بود



به گزارش پایگاه خبری صراط را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش خبرگزاری فارس، خدمه فوتبال پرسپولیس امشب اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آزادی میزبان آلومینیوم می بینیم. دریافت کرد این دیدار حریف خدمه ماهشهر الخلیجی در مرحله نیمه بسته شدن این رقبا ها {خواهد بود}.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس همراه خود وجود تغییراتی کدام ممکن است در تیمش تحمیل کرده، قصد دارد احمد گوهری، فرشاد فرجی، علی نعمتی، رامین رضاییان، وحدت حنان اف، کمال کامابنیا، میلاد سرلک، امید عالیشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احسان پهلوان را متفاوت البیض تدریجی. مهدی تیمیروف روی پایین می افتد.

{در این} دیدار علی نعمتی در حفاظت چپ به جای آن سعید آقایی به میدان {می رود} به همان اندازه اصلاح بزرگی در مخلوط کردن سرخپوشان برای تفریحی همراه خود آلومینیوم اراک تحمیل شود.