آبگرم تاریخی پیرنه طی سال‌ها بازسازی شده استبه گزارش شفاف، نیما نیازمند، رئیس اداره تاریخ و نساجی شهر تهران درباره معافیت مالکان بناهای تاریخی از پرداخت هزینه مرمت صحبت کرد.

وی با اشاره به اینکه میزان هزینه های مرمت براساس کاربری آتی ملک است، گفت: به عنوان مثال استفاده از کافه ها، رستوران ها و هاستل ها از آنجایی که کاربری تجاری محسوب می شوند، دارای هزینه مرمت بالایی هستند که مالکان از پرداخت آن معاف هستند. این دیدگاه حمایتی

بازسازی حمام پیرنیا در قالب کافه

وی با اشاره به اینکه معافیت از پرداخت عوارض مرمت در این زمینه نتایج مثبتی به همراه داشته است، گفت: حمام پیرنه یکی از بناهای تاریخی است که برای مرمت عوارض زیادی متحمل شده است. مالک خصوصی این ساختمان که در آینده به عنوان کافه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در پرداخت عوارض مرمت مشکل داشت. خوشبختانه با تصویب قانون معافیت هزینه مرمت، بازسازی حمام پیرنه از سر گرفته شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان